Důvody prudkého poklesu populace sovy pálené nejsou zcela dostatečně známé. Obecně lze usuzovat na změny v krajině spojené s nedostatkem potravy, zvýšenou predaci kunou skalní (vajec a mláďat na hnízdech), úbytek vhodných hnízdních biotopů a hnízdních dutin, chemizaci v zemědělství spojenou s úbytkem hmyzu (dílčí potrava sovy pálené). Nelze opomenout negativní vliv vzrůstajícího autoprovozu, neboť zejména mladí a nezkušení jedinci po vyvedení z hnízda hynou v důsledku střetů s automobily. Sovy pálené hynou v různých technických nástrahách na zemědělských farmách – utonutím v nádržích s melasou nebo uvíznutím a vyhladověním ve vertikálně stojícím potrubí vzduchotechniky. Známé jsou případy úhynů v komínech a v dutinách betonových sloupů. Problematické jsou v posledních letech změny v zemědělství, kdy nezanedbatelné množství starších hospodářských objektů zůstává po krachu některých farem opuštěno a následně se hroutí, část objektů je přebudovávána na různé průmyslové výrobny nebo je v důsledku uskladnění obilovin hermeticky uzavírána proti vstupu všech druhů ptáků.

 

Autor: Karel Poprach