Sova pálená může hnízdit již ve stáří druhého roku. Hnízdiště obsazuje v předjaří v závislosti na klimatických podmínkách (množství sněhu a teplotě). V případě nedostatku potravy se sovy na hnízdišti mohou vyskytovat, ale nezahnízdí. Jejich výskyt prozradí čerstvé pobytové stopy – vývržky a trus. Sova pálená si hnízdo nestaví, samice snáší vejce do staré vývržkové drtě, příp. jako podklad použije zdivo, seno či slámu. První snůšky se objevují na počátku a v průběhu března, ale většina snůšek je pokládána až v průběhu dubna, případně se první snůšky mohou, v závislosti na nabídce potravy, protáhnout až do července. Sova pálená je v Evropě jediný druh sovy, který v případě dostatku potravy hnízdí často i dvakrát v roce. Většina druhých snůšek je pokládána od poloviny července do poloviny srpna, někdy až do první dekády září. Vejce sovy pálené jsou čistě bílá a samice je snáší v odstupu dvou dní. Průměrná velikost snůšky se každoročně mění v závislosti na populačním cyklu hraboše polního, v první snůšce bývá většinou 4–8 vajec, ve druhé snůšce 4–11 vajec. Ve výjimečných případech může pár zahnízdit i potřetí v roce. Občas dochází i k polygamii, kdy jeden samec hnízdí současně se dvěma samicemi. Inkubace vajec trvá zpravidla 32–34 dní. Mláďata se líhnou slepá, v prvních dnech rostou relativně pomalu a jsou zcela odkázána na samici. Samice pobývá na hnízdě s mláďaty do stáří nejmladšího mláděte asi 20 dní, tedy do doby, než jsou mláďata schopna se sama nakrmit. Některé samice však zůstávají s mláďaty i déle. Počet vyvedených mláďat je ovlivňován nabídkou a dostupností hlavní složky kořisti – početností hraboše polního. Z prvního hnízdění sova pálená vyvádí většinou 3–7 mláďat, z druhého hnízdění 3–8 mláďat. Počet mláďat ve druhém hnízdění bývá početnější než v prvním, zejména v závislosti na podzimní gradaci hraboše polního a snazší dostupnosti potravy po sklizni plodin. Za optimálních podmínek je hnízdící pár schopen vyvést do přírody z prvního i druhého hnízdění více než 15 mláďat. Tato vysoká produktivita je určitým fenoménem a sova pálená je tak schopna kompenzovat poměrně vysoké ztráty. Mláďata z druhého hnízdění však trpí vyšší mortalitou během první zimy než mláďata z hnízdění prvního. Mláďata jsou na hnízdě přítomna 60 dní, poté hnízdo již jako plně opeřená a vzletná opouštějí. Ve stáří 80–90 dní, výjimečně 90–100 dní se osamostatňují a natrvalo opouštějí hnízdiště. Samice hnízdí obvykle na stejném hnízdišti dva roky a příp. i více let po sobě, u samců dochází často ke každoročním změnám.

 

Autor: Karel Poprach