a) Mapování rozšíření sýčka obecného

Abychom mohli sýčkovi obecnému a sově pálené aktivně pomoci, jsou důležité znalosti o jejich současném rozšíření a početnosti. Proto pokud se s některou z těchto sov potkáte či uslyšíte a rozeznáte jejich hlas nebo naleznete uhynulého jedince, prosíme kontaktujte nás

 b) Zachování přístupu pro sýčka obecného a sovu pálenou do zemědělských objektů

V posledních letech dochází za zpřísněných hygienických norem k hermetickému uzavírání zemědělských objektů určených ke skladování obilovin. V důsledku omezení živočišné výroby jsou nepoužívané sklady píce a steliva přebudovávány a následně uzavírány. Sýček obecný i sova pálená takto přichází o svá tradiční hnízdiště. Pokud je to možné, prosíme, ponechávejte v rekonstruovaných objektech možnost vletu pro sýčka obecného a sovu pálenou (postačuje vlet 30x30 cm) z důvodu jejich možného hnízdění. Oba druhy sov jsou významnými pomocníky při hubení drobných savců, sova pálená loví i malé a středně velké potkany na farmách. Jelikož potkani vyhledávají farmy s chovem prasat, je zde pomoc sovy pálené o to významnější a účinná.

 c) Eliminace nebezpečných technických nástrah na zemědělských farmách

Nachází-li se u vás na farmě nádrž či cisterna, která byla dříve používána k uskladnění melasy a je-li přístupná pro ptáky, prosíme o zabezpečení této nádrže. Jelikož většina nádrží se již v současnosti nevyužívá, je nejvhodnějším způsobem fyzická likvidace nádrže. Pokud se nádrže aktivně využívají nebo budou využívat, lze všechny typy nádrží uzavřít proti vstupu ptáků pletivem či jinou krytinou. V těchto nádržích nehynou pouze sovy, ale i různé druhy pěvců. Pokud se u vás v objektech nachází vertikálně stojící potrubí vzduchotechniky, postačuje jednoduché opatření, potrubí uložit v horizontální poloze na zem.

 d) Instalace hnízdních budek

V důsledku úbytku hnízdních dutin lze sýčkovi obecnému a sově pálené pomoci instalací dostatečně velkých a proti predaci zabezpečených hnízdních budek, což je úkol zejména pro ochranáře. Pro sýčka obecného se osvědčil „nohavicový“ typ budek s rozměry 80d x 25š x 20v cm, vletový otvor o průměru 9 cm je kruhovitý a situován je z boku nebo z čela budky (dle možnosti instalace). Pro sovu pálenou je vhodná prostorná hnízdní budka s rozměry 100d x 45š x 45v cm. V interiéru budky asi 20 cm za vletovým otvorem je zhotovena stínící přepážka zajišťující sovám větší klid při hnízdění. V levé spodní části budky je situován vletový otvor velikosti 15x15 cm. Oba typy budek je vhodné vyrobit ze smrkového dřeva a jednotlivá prkna opatřit falcem. Vletový otvor u obou typů budek je nutno důsledně oplechovat před vniknutím predátora do budky – pro každou budku použijeme plechovou tabuli 100x33,3 cm (oplechování boků a svrchní strany vletu) a pod vlet umístíme tabuli 33,3x25 cm. Výška instalace budky se odvíjí od výšky objektu, zpravidla bývá 4–10 m nad terénem, příp. i více.

 e) Zachování a vytváření vhodných biotopů pro sýčka obecného a sovu pálenou

Z výzkumů v posledních letech je zřejmé, že zejména sýček obecný i sova pálená využívají k lovu potravy kosené louky, pícniny nebo pastviny. V okolí zemědělských farem je proto vhodné část lučních porostů pravidelně kosit nebo spásat.

 f) Ostatní negativní faktory

Ostatní negativní faktory se obtížně eliminují, týká se to autoprovozu, širší aplikace rodenticidů v zemědělských kulturách a v zemědělských objektech, dlouhodobých změn v charakteru krajiny. Ovšem bez aktivní pomoci těmto ohroženým sovám a společné spolupráce zemědělců a ochránců přírody by se mohlo stát, že oba druhy sov z naší krajiny vymizí a jejich tajemný večerní hlas bychom pak mohli znát pouze z akustických nahrávek. Naší snahou je, aby tato situace nenastala.

 

Autor: Karel Poprach