- Časový průběh instalace hnízdních budek pro sovu pálenou (Tyto alba) v České republice.
- Počet hnízdících párů sovy pálené (Tyto alba) v České republice v období let 1998–2021.