Níže uvedeným institucím děkujeme za finanční podporu projektů zaměřených na ochranu sovy pálené (Tyto alba) v České republice.

Tvorba webových stránek byla finančně podpořena v rámci projektu "Ochrana a podpora hnízdní populace sýčka obecného a sovy pálené v Ústeckém kraji s lokální působností projektu v jiných regionech České republiky", který byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Projekt zaměřený na ochranu a hnízdní podporu sýčka obecného a sovy pálené v Ústeckém kraji a lokálně i v dalších regionech České republiky byl realizován v letech 2014–2015. Součástí tohoto projektu jsou i pořízené videonahrávky z hnízdní budky sovy pálené publikované na tomto webu.

 

 

Státní organizace:

 

Kraje:

 

Města:

Nevládní organizace:

 

Privátní organizace či fyzické osoby:

 

Zahraniční donátoři:

 

Ochrana a hnízdní podpora sovy pálené jsou realizovány převážně na zemědělských farmách, hospodářských usedlostech a staveních. Děkujeme všem vlastníkům a nájemcům zemědělských a hospodářských objektů, kteří nám laskavě umožňují vstup do těchto objektů a sýčkům umožňují v těchto objektech hnízdit.