Sova pálená osídluje především nižší polohy, ve výše položených oblastech se její početnost výrazně snižuje. Hnízdí na zemědělských farmách a statcích, ve stodolách, sakrálních objektech, v zámcích, hradech, klášterech a případně i v různých typech průmyslových objektů. Zatímco v období let 1940–1997 se u nás 664 hnízd (66,7 %) sovy pálené nacházelo v sakrálních objektech a 323 hnízd (21,9 %) na zemědělských farmách, statcích a ve stodolách, v období let 1998–2007 byl poměr hnízd opačný. Na kostelech a kaplích bylo zjištěno pouze 143 hnízd (6,7 %) a na zemědělských farmách, statcích a ve stodolách 1 969 hnízd (92,2 %), přičemž sovy hnízdily většinou v instalovaných hnízdních budkách. Méně než jedno procento párů hnízdilo v ostatních typech budov, na zámcích, hradech a klášterech, ve zděné trafostanici, v holubníku a v mostní konstrukci.

 

Autor: Karel Poprach