Sova pálená je v ČR chráněna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., ji řadí mezi silně ohrožené druhy živočichů.